Varen is vooruitzien

ELP heeft aan wethouder Le Roy de notitie Varen is vooruitzien overhandigd.

Al sinds 1998 vinden er onderzoeken plaats naar het realiseren van een nieuwe vaarweg naar Drachten voor grote vrachtschepen (Klasse V schepen).

Er is jl. september nog een lobby van haven gebonden bedrijven/stakeholders (haven cluster) met de raad geweest.

ELP is altijd een voorstander voor een goede vaarverbinding geweest en is dat nu ook nog! Maar of dit een klasse V vaarweg moet zijn of een upgrading van de huidige klasse IV vaarweg staat voor ELP nog open.

Ook baart het ELP zorgen dat een grote stakeholder heeft besloten om ca 40% van de grondstof aanvoer stop te zetten door inkrimping van zijn activiteiten. We hebben dan ook grote zorgen over de financiële onderbouwing en haalbaarheid van dit grote project.

Met deze notitie wil ELP ook graag de inwoners van Smallingerland, maar ook de betrokken bestuurders, de (watersport) ondernemers en watersport verenigingen in Smallingerland betrekken bij de discussie over deze nieuwe vaarweg.

lees hier de notitie varen is vooruitzien