ELP verliest 4 zetels

Na weken lang intensief campagne voeren, was daar op 16 maart 2022 de uitslag voor de nieuwe gemeenteraad, vanaf 21.00 uur werden de stemmen geteld. Een spannende avond voor alle partijen.

Helaas werd ELP de verliezer en gingen we terug van 7 naar 4 zetels. Dit was niet het resultaat waar we op hadden gehoopt, maar in de politiek en bij verkiezingen heb je altijd winnaars en verliezers. CDA, VVD en SP wonnen een zetel en de andere partijen bleven gelijk met 4 jaar geleden.

Op 17 maart ontvingen wij het bericht dat er een typefout was gemaakt en er 900 stemmen voor ELP zijn ingevuld i.p.v. de werkelijke 90 stemmen. Een menselijke fout met grote gevolgen. ELP heeft dus niet 4 maar 3 zetels, de kiesdeler wordt anders en ook de drempel van de voorkeursstemmen komt lager te liggen. Een hertelling op maandag 21 maart heeft gezorgd dat alle twijfel is weggehaald en de uitslag definitief kan worden vastgesteld.

Verloren? Door de onrustige bestuursperiode, geen koopzondag meer, de gekozen onderwerpen in de campagne of de lagere opkomst? Wie zal het zeggen, maar de kiezer heeft gesproken.

En nu verder met drie zetels betekend ook dat we afscheid moeten nemen van leden uit onze fractie, zeer betrokken leden. Juist dat doet pijn na vier jaar intensief en constructief samenwerken in onze fractie.

Toch zijn we ook trots en dankbaar voor de kiezers die wel op de ELP hebben gestemd, voor het vertrouwen dat we toch weer hebben gekregen. Dit vertrouwen maakt ons sterk om de komende vier jaar vol overgave ons in te zetten voor de inwoners en ondernemers van Smallingerland.

Hieronder de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing 2022