Voor de (d)raad ermee

De eerste officiële vergadering van de nieuwe gemeenteraad is een feit.

Twee ronde tafels waarvan één samen met Provinciale Staten. Daar werd informatie opgehaald over de Hegewarren, hoe nu verder. Een druk bezochte bijeenkomst waar veel informatie is uitgewisseld aan de raadsleden en de Statenleden.

De andere ronde tafel ging over, Hûs en Hiem, toeristenbelasting en wijziging bestemmingsplan t.b.v. de SBO school. Voor alle onderwerpen waren gasten aanwezig, die goed hun mening, zorgen en wensen konden delen met de fracties.

Nu is het aan de fracties om met de ontvangen informatie een (eerste) standpunt te vormen. Op 19 april wordt en er dan over gedebatteerd en de besluiten genomen.