Voor de (d)raad ermee

Vanwege Corona ging de vergadering weer via Zoom. Niet echt praktisch, overleg tijdens een schorsing is vrijwel onmogelijk.

In het debat kwamen de ‘grote projecten’ aan de orde: nieuwbouw zwembad De Welle, Oudega aan het water, clustering nieuwbouwscholen Vrijburgh en uitbreiding staanplaatsen woonwagens. 

Aan deze lijst wilde ELP via een amendement nog 2 projecten toevoegen: ‘vliegveld’ en ‘vaarweg’ Drachten. Echter vonden de meeste collega-raadsleden deze projecten nog té prematuur, waardoor we het amendement hebben ingetrokken. 

ELP wilde van de voorgestelde ‘klankbord-commissie’ af zoals het college voorstelde. Wij willen deze projecten raadsbreed bespreken in openbaarheid. We hebben daar voldoende ruimte voor binnen de reguliere processen, een proactief college zou dit kunnen doen. Na een goed debat en reactie van het college is besloten ons amendement in te trekken en het amendement van CDA, PvdA en ChristenUnie te steunen om 2x per jaar (middels brief) een update van het college aan de raad te ontvangen. Dan kunnen we gestructureerd in openbaarheid de vinger aan de pols houden, dit is wat ELP ook wil. Dat amendement werd aangenomen.

De vorige week ingestelde noodverordening door de burgemeester moest nog officieel door de raad worden goedgekeurd. Aanleiding hiervoor waren signalen op social media waarin opgeroepen werd tot rellen. De raad heeft de verordening unaniem goedgekeurd.

Gatso Lamsma – Raadslid ELP