Voor de (d)raad ermee

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces, met een lange agenda!

Drie onderwerpen die voor een levendig debat zorgden.

Hotel Lavendelheide 4: De raad is unaniem voor het nieuwe plan, alleen de TOEKAN zorgde voor discussie. Wij vinden een 30 meter hoog gebouw genoeg en extra reclame-uiting bovenop niet wenselijk. Wijn vertrouwen erop dat een goede bedrijfsvoering niet zal afhangen van een TOEKAN op het gebouw  of op de gevel. Daarom kozen we voor wat betreft de reclame-uiting voor de omwonenden.

Loswal 12 in Drachten: Een langlopende zaak waar duidelijkheid in moet komen. Regels, toezeggingen, veranderende omstandigheden en een toekomstige visie over de industrieterreinen in Drachten, maakte dat ELP een amendement indiende om de situatie te gedogen totdat de nieuwe bestemmingsplannen of visie er zijn. Dit bleek juridisch lastig, maar bevriezen was wel een optie volgens de wethouder. Met de toezegging alles on hold te zetten totdat er een besluit valt over het in september verwachte raadsvoorstel: “de toekomst van de het havengebied”. Is de ELP tevreden, stuk van de agenda en rust voor de ondernemers.

Kaders Corona compensatie: Voor ELP en vele raadsleden een onduidelijk stukken, wat besluiten we nu en welke middelen worden hiervoor gebruikt. Wat doet het voorstel van de culturele instellingen bij dit agendapunt. ELP wil graag dat het college met een concreter voostel komt, wat en aan welke organisatie gaan we nazorg leveren. Uiteindelijk is het debat een zienswijze geworden voor het college, waarmee ze aan de slag kunnen en er in het najaar met een concreet voorstel kan komen naar de raad.

Iedereen een fijne zomer gewenst en de volgende raadvergadering is op 31 augustus 2021

Sandra de Jong – Raadslid ELP