PPN beraad 30 juni 2020

Elk jaar in juni bespreken we de Perspectiefnota. Hier wordt door de raad richting gegeven aan het college, zodat zij met die raadgevingen in november de begroting kunnen presenteren. Dit jaar was de opdracht: vijf miljoen bezuinigen om de gemeentebegroting sluitend te krijgen.

Waar vorig jaar unaniem was afgesproken om een kerntakendiscussie te voeren, om zo goede keuzes te maken aangaande ‘Waar willen en moeten we onze financiële middelen aan besteden?’, gebeurde dat nu niet! Teleurstellend!

Wel heeft men weer de kaasschaaf gehanteerd om geld te vinden, o.a. bij de minima, verhogen parkeergelden, bezuinigen op openbaar groen en onderhoud van wegen.

Waar elk bedrijf die in zwaar weer verkeert vooral zijn éigen bedrijf doorlicht, was dit nu juist uitgesloten om naar de eigen formatie te kijken. ELP vindt dat je eerst naar de kosten moet kijken vóór je gaat bezuinigen en dan zeker niet op de minima, waar de raad unaniem mee instemde.

Mooi (of juist slecht) voorbeeld is B.V. Carins, opgericht op 1-1-2019, die -ons destijds voorgehouden- maar 3,2 miljoen nodig had om zo het sociaal domein effectief te kunnen bijstaan. Nu, anderhalf jaar na de oprichting, wordt voor B.V. Carins 7,8 miljoen gevraagd voor 2021!

De inkt van het nieuwe parkeerbeleid is amper droog en nu was er alweer het voorstel om het met €0,20 te verhogen! Voor de ELP een onbespreekbaar voorstel, net als om zonder onderbouwing weer te bezuinigen op openbaar groen, wat volgens ons gaat leiden tot achterstallig onderhoud en zo het ordinair creëren van verpaupering.

Ook het uitstellen van de verbouwing van het gemeentehuis lijkt een oplossing, maar de realiteit is dat de luchtverversing niet meer goed functioneert. En het dus geen keus of een wens is, maar bittere noodzaak!

ELP heeft tegen de herschikkingen gestemd en ziet graag bij de begroting de wensen van de raad terug. Wij wensen daarom het nieuwe college veel wijsheid om ons sociale gezicht en ambities handen en voeten te geven nu we ‘op fûle aaien sitte’ *.

Yntze de Vries
Fractievoorzitter ELP

*) er financieel slecht voor staan.