Voor de (d)raad ermee

Ronde tafel trouwzaal: Aankoop Tussendiepen
Hiervoor was iemand van het VN Panel (cliëntenpanel voor gehandicapten) aanwezig. Ze uitte haar zorgen over de aankoop van de grond: kosten € 2,8 miljoen. Het VN panel ziet liever dat het geld wordt besteed aan andere zaken bijv. sociaal domein. Ze vraagt de raad dan ook om goed te overwegen waar je geld aan uitgeeft.

Ronde tafel raadzaal; Analyse zwembad locaties
Er zijn drie opties, namelijk: Tussendiepen, Sportlaan en Noorderhogeweg.
Mensen van sportbedrijf Drachten, zwembad exploitant sport- club en zwembond KNZP zien de grootste meerwaarde van de nieuwe Welle aan de Sportlaan.
Bedrijven en culturele ondernemers zien, evenals het innovatie cluster, het zwembad het liefst aan de Tussendiepen.
Teeninga Palmen en verschillende aanwezige inwoners zien het zwembad, het liefst op een zichtbare locatie aan de Noorderhogeweg.

De locatie van het nieuwe zwembad moet voldoen aan het volgende: ruimte, duurzaamheid, exploitatie, toegankelijkheid, veiligheid, parkeermogelijkheden, samenwerking en ontwikkelingsmogelijkheden.
De keuze van de ELP is Noorderhogeweg. Die locatie voldoet aan de criteria die gesteld worden.

Debat/besluit
In het debat kwam o.a. de motie ‘Raden in verzet’ aan de orde. ‘Raden in verzet’ is een initiatief van de gemeente Zoetermeer. De motie wordt tijdens de Alg. ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op 25 september 2020 besproken. De kosten betreft Jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), kosten de gemeenten heel veel geld. Regelingen in het sociaal domein zijn ons dierbaar, maar er is sprake van financiële krapte. Mede door de meerkosten van de coronacrisis worden de gemeenten nog verder onder druk gezet. Het is nu tijd om een signaal af te geven richting Den Haag.

De ELP ondersteunde deze motie die unaniem werd aangenomen. Mocht je de vergadering terug willen zien, kijk dan op smallingerland.raadsinformatie.nl

Annemarie Hogeveen
fractievertegenwoordiger ELP