Voor de (d)raad ermee

Ronde tafel
De voorzitter van de WMO adviesraad legde uit waarom hij niet blij is met de verlaging van de ondersteuningsuren. De jeugdraad gaf aandachtspunten en advies voor het begrotingsdebat volgende week. Ook spraken twee personen over de gevolgen van de tariefsverhoging van het pontje ‘de Grietman’. Volgende week vergadert de Raad over de begroting van Smallingerland 2020 en neemt deze inbreng mee.

Bij het Debat over de huizen aan de Geelgorsstraat en Noorderdwarsvaart gaf de ELP portefeuillehouder aan, dat er nog geen sloopvergunning ligt en geen plannen zijn. De bewoners willen leefbare betaalbare woningen, goed onderhouden en opgeknapt. ELP denkt dat ze dat niet kunnen geven met een monumentstatus. Symbolisch kan eventueel een blok blijven staan als monument en de andere in de oude stijl herbouwen, volgens de normen van deze tijd.

Parkeerbeleid
Ondanks het feit dat ELP graag overal een blauwe zone had gewild, blijkt dat in de praktijk niet mogelijk. Wij hebben een dure parkeergarage en er ligt een visie met 4 uitgangspunten: eenduidigheid, de juiste doelgroep op de juiste plek, bijdragen aan een duurzaam centrum en een solide beleid.

ELP heeft een amendement ingediend met daarin o.a. om de dagkaart van de parkeergarage te verhogen naar € 3,50 en alle uurtarieven gelijk te trekken. Dit amendement is in meerderheid aangenomen. Het parkeerbeleid idem met deze toezeggingen: om met een waterdicht gratis parkeerplan voor vaste bezoekers van De Welle te komen, een digitale oplossing voor de bezoekers van vergunninghouders en voor zorgmedewerkers.

ELP feliciteert dhr. Al Sari (raadslid SP) en dhr. Rijpma (fractievertegenwoordiger CDA) met hun aanstelling.