Voor de (d)raad ermee

DE KOGEL IS DOOR DE KERK!!

Na vele jaren van wikken en wegen was het dinsdag 22 september jl. zover.
De beslissing moest genomen worden voor het nieuwe zwembad locatie.

Er waren 3 opties:
· Tussendiepen (voorkeur college, VVD en PvdA)
· Sportlaan (D66, GroenLinks, FNP, SP, ChristenUnie en PvdA)
· Noorderhogeweg (voorkeur CDA, Smallingerlands Belang en de ELP)

Voor het voorstel van het college, de Tussendiepen was zeker geen meerderheid bij de raad.

De keuze ging daarna tussen de Sportlaan en de Noorderhogeweg. Voor beide locaties werden amendementen ingediend. Tijdens de lange vergadering bleek voor beide locaties geen meerderheid te zijn.

Om te voorkomen dat er geen besluit zou worden genomen deze avond worden, besloot de CDA fractie om toch voor amendement van de Sportlaan te stemmen. Immers de provincie wilde voor 1 oktober 2020 een besluit hebben.

Zo kreeg de Sportlaan toch een meerderheid van stemmen en wordt dat de locatie voor het nieuwe Zwembad.

Onze stemverklaring: “ELP is teleurgesteld en ziet de inwoners als grote verliezer en een raad zonder ambitie/visie met het aannemen van het amendement. Vorig jaar was deze locatie nog passé en nu kan het…, wij stemmen tegen.”

De afgelopen jaren hebben we ons voor de locatie aan de Noorderhogeweg ingezet, om gehoor te geven aan de inwoners en een visie voor de toekomst, maar de politiek wil nu anders.

Nog even geduld waarschijnlijk rond 2024 kunnen we een eerste duik nemen in het nieuwe pronkstuk van onze gemeente!

Gatso Lamsma, raadslid ELP