Voor de (d)raad ermee

Brengt zakencollege rust, stabiliteit en kwaliteit?

Volgens ELP is het nog niet zo ver, dat blijkt ook uit de laatste raadsvergadering: onrust bij ondernemers, laat ontvangen informatie en bijna een geheel gewijzigd raadsvoorstel.

Ronde tafel – Bij de ‘Aanpassing APV-leges‘ was de toon van de aanwezigen vooral het onbegrip, dat juist, nu de horeca en evenementorganisatoren zo gebukt gaan onder de Coronabeperkingen, zíj geconfronteerd worden met een (extreme!) verhoging van APV-leges! De ELP begrijpt volledig dat dit voor deze doelgroep absoluut op het verkeerde moment komt.

Debat – Het agendapunt ‘Concernrapportage 2020-II‘ van deze vergadering is op verzoek van ELP van de agenda gehaald. Doordat de auditcommissie 24 uur eerder deze rapportage heeft besproken, hebben de commissieleden niet met hun eigen fracties goed kunnen overleggen om een oordeel te vormen. Ook op de gestelde vragen ontvingen de raadsleden op het laatste moment de antwoorden. Waarvan sommige antwoorden ook weer nieuwe vragen opriepen.

Bij het ‘Experiment gereguleerde wietteelt‘ was vooral de veiligheid een punt van discussie, ook vindt de ELP dat dit experiment (landelijke overheid) gemeente Smallingerland geen geld mag kosten. ELP-raadslid Silvia Sikkema had ook een amendement ingediend en deze werd aangenomen. De burgemeester gaat dat verwerken in zijn zienswijze aan de minister.

Voor het punt ‘Leidraad grote projecten‘ heeft ELP -gesteund door meerdere partijen- een amendement ingediend om, aanvullend op het collegevoorstel, de leidraad uit te breiden met de door de rekenkamer voorgestelde checklist. Zo worden de aangevoerde punten concreter en duidelijker bij grote projecten. De reden laat zich raden: het Lawei-debacle, Drachtstervaart etc.

Het laatste punt op de agenda ‘Strategische koers omgevingsvisie‘ werd door bijna de gehele raad buitengewoon geroemd, vooral om de manier hoe deze visie met de inwoners, belangenorganisaties en ondernemers tot stand is gekomen.

Precies waar ELP voor staat en dat kan ook niet anders, want juist voormalig ELP-wethouder Marjan Sijperda heeft dit proces geleid als bestuurder van het voormalige college.
Toch plezierig dat een raadsvergadering zo positief werd afgesloten.

Chiel Bolt, Raadslid ELP