Zorg is dienen, niet verdienen!

Toeslagenaffaire: burgers die onterecht tot fraudeurs waren bestempeld werden door de belastingdienst weggezet als profiteurs. Zij moesten ‘teveel uitgekeerde’ toeslagen terugbetalen met alle trieste gevolgen van dien. Protesteren liep giga stuk tegen een ambtelijke muur van kilte en onbegrip.

Bijstandfraudeurs: goedwillende personen die van familie/vrienden zo nu en dan een tas boodschappen kregen. Zij moeten dit jarenlange ‘extra in natura verkregen loon’ nu ook terugbetalen, in een geval maar liefst €7.000,-! Dan hebben we het over mensen met een bijstandsuitkering… ELP begrijpt dat dergelijke situaties mensen tot wanhoop drijft. Echter, de omgekeerde versie blijkt óók te bestaan!

Zorgelijke declaraties: een groot aantal zorgaanbieders declareerde in 2018 zorg die in 2017 al was opgevoerd! Volgens een accountantskantoor gaat het in totaal om ongeveer 8,5 miljoen euro aan onterechte declaraties! ELP is verbaasd te lezen dat wij, als gemeente in SDF*-verband, genoegen nemen om slechts de helft van het teveel betaalde zorggeld terug te krijgen! Dit om lang en duur juridisch getouwtrek te voorkomen. Als SDF-gemeenten letten we dus wél op de dubbeltjes, maar niet op de duizendjes!?

ELP vindt het schrijnend dat individuen door het systeem worden vermorzeld, maar dat zorgaanbieders zich kunnen verschuilen achter wet- en regelgeving. De wereld op zijn kop en een schreeuwend onrecht.

ELP blijft strijden voor misbruik van zorggeld, nu én in de toekomst!

*SDF = Sociaal Domein Fryslân