Voor de (d)raad ermee

De ronde tafel. Een bouwplan in Nijega en de FUMO. Het eerste bleek een te vroeg verleende vergunning waardoor de aanvrager zijn gang kon gaan. Inmiddels is vrijwillig het werk stilgelegd en is de procedure voor bestemmingswijziging gestart. FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) is een verplicht opgelegde organisatie die almaar duurder lijkt te worden. ELP heeft hier inmiddels schriftelijk vragen over gesteld.

Het debat. Agendapunt ‘prestatie-overeenkomst Carins’ was voor Wally Postma (ELP) aanleiding om een amendement in te dienen. Wij willen het budgethouderschap ook in de prestatieovereenkomst vast laten leggen omdat ook Carins -als buiten de gemeente geplaatste organisatie- snel stijgende begrotingen laat zien. Hoewel de wethouder aangaf dit niet nodig te vinden werd het amendement met steun van CDA, CU en SB toch aangenomen.

Het besluit: in het ‘vragenuurtje’ stelde Harrie Hofstee (ELP) vragen over de uitblijvende beantwoording van eerdere ELP-vragen over de wegverharding in de Peinder Mieden. Door dit met nog 4 weken uit te stellen ontstaat het risico dat we straks voor voldongen feiten staan, daarom het verzoek de werkzaamheden te stoppen totdat de financiële onderbouwing bekend is. De wethouder gaf aan nu wél het gevraagde financiële inzicht te hebben en stelt voor dit in besloten verband toe te lichten. Voor ELP een reden om een spoeddebat aan te vragen om hierover te debatteren en snel besluiten te kunnen nemen. Wellicht a.s. maandag.

ELP verwelkomt, na Sjirk Bruinsma’s vertrek, dhr. R.A.F. Pronk als D66 fractie-vertegenwoordiger.
Fractie ELP – Willem de Boer