Voor de (d)raad ermee

De raadsvergadering van 31 augustus was de eerste na het zomerreces.

Het realiseren van 3 woonwagenstandplaatsen aan De Wetterwille gaat na jaren soebatten eindelijk door. Helaas heeft Drachtstercompagnie opnieuw vertraging opgelopen. De wethouder kon geen toezegging doen wanneer deze uitbreiding plaats zal vinden. Teleurgesteld houden we de vinger aan de pols.

Lokale inclusie agenda Smallingerlend – Een eerste stap om te zorgen dat in de toekomst iedereen qua Smallingerlands beleid gelijk- en volwaardig mee kan denken en doen. Agenda nog niet perfect, maar wél een begin. Helaas geen unaniem besluit want D66 stemde tegen.

Kerntakenrapport – Niet het rapport wat ELP voor ogen had en ook onze collega’s dachten er zo over. Hoe nu verder en wat we gaan doen, dat gaan we als fracties de komende 2 weken bespreken. Op 14 september gaat het debat verder hoe we als raad tot herschikkingen komen, om de financiële situatie van onze gemeente weer in balans te brengen.

Smallingerland Regenbooggemeente – Een vlag hijsen is voor ELP symboolpolitiek. De regenboogvlag zorgt niet voor minder haat, stopt de discriminatie niet en maakt het niet veiliger op straat voor de LHBTIQ+’ers. Wel zijn we het eens dat we als gemeente moeten zorgen dat iedereen zich veilig voelt, niemand gediscrimineerd wordt en kan zijn wie ze willen zijn. Artikel 1 van de grondwet is hier duidelijk over. Drie jaar geleden stemden we tegen de regenbooggemeente, maar wel met de hoop op betere maatregelen. Nu blijkt dat er niks is veranderd. Het actief afdwingen om beleid te maken tegen discriminatie heeft ons doen besluiten om nu voor te stemmen. Alles doen om te zorgen voor een veilige leefomgeving voor IEDEREEN.

Chiel Bolt, Raadslid ELP