Voor de (d)raad ermee

Afgelopen dinsdag stond ‘verbetering dienstverlening’ van onze gemeente op de agenda. Een onderwerp waar de ELP zich al jaren hard en sterk voor heeft gemaakt.

Het is niet zoals wel eens bagatelliserend wordt beweerd dat medewerkers vriendelijker moeten worden. Veel medewerkers zijn immers al vriendelijk. Met name zal aan de cultuur, competenties en vaardigheden van de medewerkers moeten worden gewerkt om tot een betere, snellere en adequate dienstverlening te komen. Een dienstverlening waarbij u niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Of het nu gaat om een vergunning, om hulp bij aanvragen WMO of vestigen van een bedrijf etc., U hoort duidelijk en vooral snel te worden voorzien van antwoord en de eventuele daaruit voortvloeiende acties. Hierbij zal ook de nadruk op digitalisering moeten worden gelegd.

Dienstverlening is het motorblok van onze organisatie zoals, burgemeester Rijpstra bij de inleiding van dit onderwerp benoemde. Elk zelfrespecterend bedrijf of organisatie investeert daarom continu in haar medewerkers en de bijbehorende processen. Dit is de afgelopen 10 jaar niet gebeurd en er is een heuse inhaalslag nodig.

Dinsdagavond deelde de hele raad dan ook deze visie van de ELP dat investeren binnen de organisatie nodig is. Een deel van de raadsfracties hikte aan tegen het nu al beschikbaar stellen van de benodigde middelen (er werd 1,3 miljoen gevraagd), maar in totaal zal deze investering 6,3 miljoen gaan bedragen. Dit is ook voor de ELP een fors bedrag, maar tegelijkertijd ook noodzakelijk om achterstallig onderhoud weg te werken en om onze medewerkers en organisatie weer in hun kracht te kunnen zetten.

Straks bij de PPN* vertrouwt ELP op een begroting waar ook het goede sociale beleid van Smallingerland in stand blijft. Het is aan de raad om accenten te leggen en keuzes te maken, zoals dat elk jaar gebeurt bij de behandeling van de PPN. Een meerderheid in de raad steunde de plannen dienstverlening, jammer dat de hele raad wel de noodzaak zag, maar de raad niet unaniem de noodzakelijke middelen nu al beschikbaar wilde stellen.

Yntze de Vries
Fractievoorzitter ELP

*PPN=Perspectief nota